Kodeks etyki i dobrych praktyk

Zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętej przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu oraz stosowania jej głównych zasad.
 
• Szczerość - Zgodnie z polityką naszej organizacji mamy obowiązek rozważyć (zgodnie z naszą najlepszą wiedzą) kwestie etyczne związane z przyjęciem środków finansowych przed ich zaakceptowaniem. Każdy przypadek analizowany jest pod kątem wyznawanych przez nas wartości.
•  Szacunek - Mamy obowiązek traktować wszystkich beneficjentów i ich krewnych sprawiedliwie z szacunkiem i ze zrozumieniem. Mamy obowiązek chronić prywatność i godność beneficjentów oraz szanować ich osobowość.
• Uczciwość - Gwarantujemy, że przyjęte datki zostaną wykorzystane na cel określony przez darczyńcę lub w przypadku braku sprecyzowania konkretnego celu – na realizację celów statutowych Fundacji. Zobowiązujemy się wykorzystać zgromadzone fundusze w sposób jak najbardziej racjonalny i skuteczny, aby zagwarantować naszym beneficjentom optymalne korzyści.
• Przejrzystość - Zapewniamy publiczny dostęp do raportów finansowych, które zawierają informacje o źródłach i przeznaczeniu funduszy.
• Odpowiedzialność - Osoby zajmujące się zbieraniem funduszy w imieniu naszej Fundacji muszą dołożyć wszelkich starań, aby każdego darczyńcę potraktować sprawiedliwie oraz pozwolić mu na podjęcie świadomej decyzji o darowiźnie.

 

Pobierz pełną wersję Kodeksu.

Jak mogę pomóc?

E-WIZYTY

ZAPISZ SIĘ!

Polub nas!

 
 
Uśmiech pomaga chorym dzieciom!

CZERWONE NOSKI (Poland) > O Fundacji > Kodeks etyki > 

Partner:

RED NOSES Clowndoctors International

Jak możesz pomóc?

Nr konta dla darczyńców

Bank Pekao SA:
89 1240 6292 1111 0010 5270 8472
25 1240 6003 1111 0010 7057 0983

Numery kont w listach