Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i komunikacji

W związku z rozwojem fundacji poszukujemy do naszego zespołu w Warszawie Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy i komunikacji.

 

Główne zadania
- prowadzenie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków i informowaniem darczyńców o działaniach fundacji
- pozyskiwanie partnerów do realizacji ww. działań
- przygotowanie treści do mediów społecznościowych
- wsparcie działań PR-owych i komunikacyjnych fundacji


Kogo szukamy?
Jeśli masz:
- wykształcenie wyższe
- bardzo dobrą organizację pracy
- jesteś terminowy/-a oraz odpowiedzialny/-a za realizację powierzonych zadań
- umiesz pracować w trybie wielozadaniowym
- masz lekkie pióro i jesteś kreatywny/-a
- oraz Twój angielski jest na poziomie komunikatywnym
Napisz do nas!

 

Co oferujemy?

- możliwość udziału w realizowaniu misji Czerwonych Nosków

- zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat

-pełną wyzwań, dającą ogromną satysfakcję pracę w niepowtarzalnej atmosferze,
z przyjaznym zespołem

- współpracę z międzynarodowym zespołem ekspertów Red Noses International

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 16.04.2019 na adres rekrutacja@czerwonenoski.pl wraz z klauzulami:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Czerwone Noski Klown w Szpitalu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
Potwierdzam zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych kandydata.

Informacje o przetwarzaniu danych kandydata
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą przy ul. Staniewickiej 14 lok. 101, 03-310 Warszawa, REGON 146249143.
b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: daneosobowe@czerwonenoski.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych dobrowolnie podanych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych obowiązkowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy.
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe, itp.) oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia rekrutacji bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
j) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
k) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Jak mogę pomóc?

Polub nas!

 
 
Uśmiech pomaga chorym dzieciom!

CZERWONE NOSKI (Poland) > Rekrutacja > 

Partner:

RED NOSES Clowndoctors International

Jak możesz pomóc?

Nr konta dla darczyńców

Bank Pekao SA:
89 1240 6292 1111 0010 5270 8472
25 1240 6003 1111 0010 7057 0983