Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych dla darczyńców oraz podmiotów współpracujących z fundacją Czerwone Noski Klown w Szpitalu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą przy ul. Staniewickiej 14 lok. 101, 03-310 Warszawa, REGON 146249143.

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: daneosobowe@czerwonenoski.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów oraz kontaktów służbowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c RODO.

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 

Jak mogę pomóc?

Polub nas!

 
 
Uśmiech pomaga chorym dzieciom!

CZERWONE NOSKI (Poland) > Dane osobowe > 

Partner:

RED NOSES Clowndoctors International

Jak możesz pomóc?

Nr konta dla darczyńców

Bank Pekao SA:
89 1240 6292 1111 0010 5270 8472
25 1240 6003 1111 0010 7057 0983