”Klown w Szpitalu” w województwie Wielkopolskim

13.września 2019

Projekt "Klown w szpitalu" w Województwie Wielkopolskim

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu realizuje zadanie publiczne pt. ”Klown w Szpitalu”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Projekt „Klown w Szpitalu”, skierowany do chorych dzieci, leczonych w Specjalistycznym Zespole Opieki Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Działania Czerwonych Nosków będą polegać na wspieraniu aktywnych form integracji, poprzez zwiększenie dostępności do aktywności społeczno-kulturalnych, niesieniu pomocy hospitalizowanym dzieciom oraz

wsparciu procesu ich powrotu do zdrowia poprzez wykorzystanie art.-terapii i zabawy. W jego ramach udzielimy wsparcia ponad 1000 dzieci. Dzięki działaniom projektowym pacjenci będą mogli angażować się w aktywne formy integracji społecznej, uczyć się że można liczyć na bezinteresowną pomoc, samemu angażować się w działania na rzecz potrzebujących.

Są to innowacyjne działania skierowane do grupy szczególnie narażonej na zagrożenie wykluczeniem społecznym, pomaga osobom i ich rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

abaton-monitoring