Praca

Śmiech traktujemy na serio - to nasze motto!

Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu od ponad 10 lat niesie radość tam, gdzie potrzebna jest najbardziej - na dziecięce oddziały szpitalne i sale operacyjne, do domów opieki społecznej oraz dziecięcych hospicjów domowych. Nasi profesjonalni klowni medyczni prowadzą terapię humorem, współpracują z personelem szpitalnym, wspierają rodziców oraz  opiekunów małych pacjentów. Jak mówią zgodnie, to najbardziej satysfakcjonująca praca świata.

Rozwijamy się, a nasz zespół rośnie, potrzebujemy więc nowych, doświadczonych i pełnych werwy osób, które pomogą nam realizować naszą misję – poszukujemy: 

Asystenta/Asystentki biura fundacji

Miejsce pracy: Warszawa

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Wsparcie działań administracyjnych i księgowych fundacji.
 • Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych i raportów.
 • Pomoc w organizacji szkoleń i koordynacji projektów.
 • Obsługa korespondencji.

Jakiej osoby poszukujemy?

 • Zorganizowanej, pracowitej, samodzielnej oraz odpowiedzialnej za realizację powierzonych zadań.
 • Lubiącej pracę z ludźmi i takiej, dla której excel i powerpoint nie są obce.
 • Osoby z wykształceniem wyższym i znajomością języka angielskiego na dobrym poziomie.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.
 • Możliwość udziału w realizowaniu misji Czerwonych Nosków.
 • Pełną wyzwań, dającą ogromną satysfakcję pracę w niepowtarzalnej atmosferze z pomocnym  i przyjaznym zespołem.
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 25.01.2024 na adres e-mail: rekrutacja@czerwonenoski.pl  wraz z klauzulami:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Czerwone Noski Klown w Szpitalu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 • Potwierdzam zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych kandydata.
   

Informacje o przetwarzaniu danych kandydata:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
a.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą przy ul. Staniewickiej 14 lok. 101, 03-310 Warszawa, REGON 146249143.
b.    Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: daneosobowe@czerwonenoski.pl 
c.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych dobrowolnie podanych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych obowiązkowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy. 
d.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe, itp.) oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
e.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia rekrutacji bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
i.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
j.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. 
k.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.    
 

abaton-monitoring