Dane osobowe

Dane osobowe

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą przy ul. Staniewickiej 14 lok. 101, 03-310 Warszawa, REGON 146249143
b) Inspektorem ochrony danych jest Paweł Pogorzelski, kontakt: 888050176 lub daneosobowe@czerwonenoski.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- pozyskania informacji nie wynikających z przepisów prawa na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
- kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z rozliczeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- kontaktów służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wysyłania ofert współpracy oraz próśb o darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
- wpisania danych na listę blokującą, by nie wysyłać wiadomości w przyszłości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- przekazywania innym podmiotom współpracującym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- zbierania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- realizacji obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Konkretny cel przetwarzania będzie określony w momencie kontaktu z daną osobą.

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu (np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i marketingowe) oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. np. Policja, Prokuratura, Sądy.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia odwiedzania strony, wniesienia sprzeciwu, do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.
h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.