Pomagaj regularnie

Klown w szpitalu

Zapewnij stałą pomoc

Nie moglibyśmy działać, gdyby nie wsparcie naszych Darczyńców. Tysiące dzieci przebywa codziennie w szpitalach. Chcemy, by nasi klowni byli tam obecni. To właśnie regularne wpłaty pozwalają nam skutecznie prowadzić działania na rzecz chorych dzieci oraz osób starszych. 

Pomagaj regularnie i podaruj potrzebującym niezapomniane chwile, momenty radości i zapomnienia o chorobie!

Ustaw w banku zlecenie stałe

Dzięki ustawieniu zlecenia stałego bank będzie w Twoim imieniu wykonywał przelew w ustalonej przez Ciebie kwocie, regularnie, co miesiąc. Aby skorzystać z tej formy należy zalogować się na swoim koncie w banku i ustawić zlecenie stałe na następujące dane:

Czerwone Noski Klown w Szpitalu
ul. Staniewicka 14 lok. 101, 03-310 Warszawa
Bank Pekao SA: 89 1240 6292 1111 0010 5270 8472

Przykłady 

Uruchom polecenie zapłaty

Podpisując polecenie zapłaty stajesz się członkiem klubu ludzi o wielkim serc. Łączy nas troska o chore dzieci, któe ze wzglądu na cięzki stan zdrowia przebywają w szpitalach. Razem sprawiamy, że pacjenci otrzymują chwile prawdziwej radości i  mogą zapomnieć o chorobie, a pobyt na oddziale szpitalnym nie będzie kojarzył się jedynie ze strachem, chorobą i procedurami medycznymi. 

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą realizacji powtarzających się płatności. Forma ta jest wykorzystywana np. do regulowania opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi abonamentowe, rachunki za energię elektryczną czy czynsz za mieszkanie.

Aby ustanowić polecenie zapłaty, prosimy pobierz formularz, wypełnij i podpisz w dwóch kopiach i odeślij oba egzemplarze na adres Fundacji. Jeden dokument zostanie u nas, a drugi przekażemy do Twojego banku, aby polecenie zapłaty zostało aktywowane. 

abaton-monitoring