PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

na wsparcie emocjonalne dzieci w szpitalach

Podaruj swoje 1,5%

Każdego roku ponad milion dzieci trafia do szpitali w Polsce. Nieprzyjemne badania, podłączenie do aparatury, nakłucia, a w skrajnym przypadku operacja wywołują w dzieciach ogromny strach i napięcie, a czasem wręcz prowadzą do traumy. 

Na czym polega pomoc klowna medycznego?

Wykorzystując sztukę klownady, improwizację, muzykę pomagamy małym pacjentom zmniejszyć stres wywołany pobytem w szpitalu. Dzieci przestają się bać i zaczynają się uśmiechać, rodzice oddychają z ulgą, a personel medyczny spokojnie podejmuje leczenie. Towarzyszymy dzieciom w najtrudniejszych momentach: na bloku operacyjnym, przy badaniach rezonansem magnetycznym, w trakcie wlewów onkologicznych.  Pobyt w szpitalu nie musi kojarzyć się dzieciom z bólem i strachem. Przekaż swój 1,5% na wsparcie emocjonalne małych pacjentów!

Aby przekazać 1,5% na Fundację Czerwone Noski Klown w Szpitalu prosimy podać w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 0000 428 469.

Jak przekazać 1,5% podatku?

  • Wypełnij swój e-PIT w serwisie podatki.gov.pl i w odpowiedniej rubryce PIT-u podaj nasz numer KRS 0000 428 469

Jesteś na emeryturze lub rencie, ale chcesz przekazać 1,5%?

Jeśli nie korzystasz z odliczeń, wystarczy, że złożysz PIT-OP. Wybierz jeden ze sposobów:

  • Elektronicznie. Skorzystaj z usługi Twój e-PIT. Zaloguj się, wskaż Czerwone Noski Klown w Szpitalu (KRS: 0000 428 469) i zaakceptuj swój wniosek
  • Papierowo. Wypełnij druk PIT-OP, a następnie wyślij pocztą lub zanieś do swojego Urzędu Skarbowego

Środki uzbierane w ramach 1,5% za 2022 rok przeznaczyliśmy na:

  • odwiedziny u dzieci w szpitalach
  • wsparcie małych pacjentów przygotowujących się do operacji i badań
  • wizyty on-line u chorych dzieci, a także zdrowych przebywających m.in. domach dziecka i rodzinach zastępczych
  • odwiedziny u seniorów w domach pomocy społecznej
  • zorganizowanie szkolenia merytorycznego dla artystów udzielających wsparcia chorym dzieciom
  • wizyty coachingowe i szkolenie coachów
  • materiały do przeprowadzania wizyt w szpitalach

Każda, nawet najmniejsza kwota, ma znaczenie. Pomaga nam dotrzeć do kolejnych dzieci przebywających w szpitalu i czekających na wizytę klowna. 

Dziękujemy za okazane wsparcie!

abaton-monitoring