Czy masz umyte ręce?

09.maja 2019

Nasze zdrowie w naszych rękach

9 maja 2019 r. odbył się finał programu „Nasze zdrowie w naszych rękach” organizowanego przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Program poprawy higieny rąk, realizowany już od wielu lat, jest przykładem kompleksowego i wielopłaszczyznowego działania promującego właściwe zachowania w tym aspekcie. 

W tegorocznej edycji, do partnerstwa w projekcie została zaproszona Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu. W ramach zaplanowanych działań szkoła IPCZD przygotowała min. dla małych pacjentów konkurs plastyczny. Natomiast artyści klowni z Czerwonych Nosków przez cały maj, w trakcie regularnych wizyt, w sposób klownowy i humorystyczny przypominali małym pacjentom o myciu rąk. Finałem programu propagującego higienę rąk wśród pacjentów, rodziców i personelu medycznego było spotkanie na sali widowiskowej CZD. Spotkanie i wykład poprowadzili artyści klowni z Fundacji Czerwone Noski. Wydarzenie w sposób humorystyczny i angażujący widownię uzmysłowiło publiczności skalę i znaczenie problemu. Po wykładzie odbyła się część artystyczna oraz rozstrzygnięcie konkursu przygotowanego przez szkołę IPCZD.

„Higiena rąk stanowi jeden z najważniejszych elementów zapobiegania zakażeniom zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Dotyczy ona nie tylko szpitali, ale także życia codziennego każdego z nas. Celem programu „Nasze zdrowie w naszych rękach” jest wpojenie właściwych nawyków higienicznych u pacjentów i ich bliskich oraz oczywiście zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych.” – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji. Mogą także stanowić przyczynę długotrwałej niepełnosprawności, a w krytycznych przypadkach kończyć się śmiercią pacjenta. Higiena rąk jest podstawowym sposobem ograniczającym rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

abaton-monitoring