Supersprawni

Supersprawni w CZD

24.listopada 2019

Supersprawni w Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu projektem „Supersprawni” realizuje ideę Inclusive Theatre - Teatru Włączającego, w którym uczestniczyć może każdy chętny, bez względu na swój rodzaj niepełnosprawności. Założeniem projektu jest przekazanie mocy sprawczej w ręce małych pacjentów. Dzieci biorące udział w projekcie decydują o jego kształcie, współtworzą scenariusz spektaklu, umuzykalniają finałowy pokaz, są też głównymi aktorami na scenie. Zajęcia prowadzone z dziećmi mają także działanie terapeutyczne. Zabawa, improwizacje i gagi z udziałem klownów poprawiają samopoczucie pacjentów. Oderwanie dziecka od strachu i niepokoju związanego z chorobą i długotrwałym pobytem w szpitalu wspomaga leczenie.

Finałowy spektakl oglądali rodzice, personel placówki, a przede wszystkim dzieci z innych oddziałów szpitala.

Występ był poprzedzony warsztatami, które prowadzone były przez Artystów z Fundacji Czerwone Noski. W ramach tygodniowych zajęć dzieci trenowały swoje umiejętności aktorskie i cyrkowe

abaton-monitoring