Jak pracujemy?

Śmiech, który pomaga

Indywidualna i regularna terapia śmiechem prowadzona jest w salach szpitalnych, bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Terapia śmiechem łączy w sobie elementy kabaretu, muzyki i improwizacji. Adresowana jest przede wszystkim do pacjentów, ich rodziców oraz personelu medycznego. Jest realizowana przez profesjonalnych artystów- klownów, przygotowanych i szkolonych do pracy w warunkach szpitalnych.

Celem działań fundacji jest kojenie cierpienia i wspieranie powrotu do zdrowia poprzez humor jako środek terapeutyczny.

Wierzymy, że śmiech i pozytywne nastawienie jest lekarstwem, które ma duży wpływ na cały proces zdrowienia. Udowadniają to także badania, według których, obecność klownów może zastępować nawet konieczność podania środków farmakologicznych przed badaniem rezonansem magnetycznym, ponieważ w tak dużym stopniu wpływa na redukcję stresu i strachu u pacjentów (Viaggiano i in., 2015). Interakcja z klownem przed planowanym zabiegiem nie tylko zmniejsza negatywne uczucia, ale także zwiększa te pozytywne, ponieważ dzieci już po 15 minutach czują się szczęśliwsze, spokojniejsze i mniej martwią się operacją (Fernando i Arriaga, 2010).

 

 

Co mówią o spotkaniach z Czerwonymi Noskami rodzice?

abaton-monitoring