Uśmiech na ratunek

Wojna najbardziej okrutna jest wobec dzieci. Zabiera im to, co jest esencją dzieciństwa: spokój, radość i zabawę. „Uśmiech na Ratunek” to nowy program, w ramach którego nasi klowni odwiedzają dzieci dotknięte traumą szokową wskutek wojny w Ukrainie. Poprzez terapię humorem wspomagamy dzieci w procesie dochodzenia do zdrowia.

Ponieważ mamy doświadczenie w pracy z kryzysami humanitarnymi, wiemy, że proces pomagania powinien mieć klarowną strukturę. Najpierw dziecko musi dostać coś do jedzenia i do picia, miejsce do spania, opiekę medyczną. Ale wkrótce potem konieczne są kolejne akcje. Po pierwszym szoku nagromadzona energia stresu i lęku chce znaleźć ujście. Zablokowana może prowadzić do załamania, depresji, napadów lękowych. Uwolniona: do zdrowia.

Nasi klowni medyczni już pracują z dziećmi ukraińskich imigrantów nad uwolnieniem tej energii. Jak? W najbardziej przystępny dla nich sposób: poprzez zabawę, klownadę, terapię humorem.

 

Co robimy dla dzieci dotkniętych traumą wojenną?

  • Prowadzimy terapię humorem, która jest niezbędna w procesie dochodzenia do zdrowia przy traumie wojennej. To sprawdzona naukowo metoda pomocy hospitalizowanym dzieciom, ale i osobom z traumą szokową, np. wojenną,
  •  „Kiedy tylko dzieci przestają się bać, chcą się bawić”. Klowni są bezpiecznym pretekstem do takiej zabawy. Podczas terapii humorem uczymy dzieci klownady, sztuczek magicznych, angażujemy je do zabawy,
  • Angażując dzieci w klownadę, redukujemy ich stres, pobudzamy w ten sposób układ przywspółczulny układu nerwowego, pomagając im w procesie samoregulacji;
  • Mamy doświadczenie w takich działaniach. Od wielu lat nasi klowni jeżdżą na misje „Uśmiech na Ratunek” (Red Noses Emergency Smile), by pomagać dzieciom imigrantów dotkniętych kryzysem humanitarnym, w tym wojną. Byliśmy m.in. w ośrodkach dla uchodźców w Sudanie Południowym, Lesbos, Bośni;
  • Oprócz tego nasi klowni mają długie przeszkolenie psychologiczne i medyczne, superwizują swoją pracę, mają też wsparcie kolegów i koleżanek z międzynarodowej organizacji Red Noses International.

Prosimy o wsparcie naszych działań. Środki przeznaczymy na terapię humorem dla uciekających przed wojną dzieci, czyli m.in. na realizację warsztatów cyrkowych, na zakup sprzętu, dojazdy do ośrodków i noclegi, szkolenia i warsztaty dla klownów pracujących z traumą.

 

Fot. Bartosz Jarosz

Fot. Aleksander Tatarek