Dziękujemy

Dziękujemy za darowiznę!

Dziękujemy za wsparcie na rzecz chorych dzieci i seniorów!

Państwa darowizny umożliwają Czerwonym Noskom nieprzerwaną pracę w tych trudnych czasach, dzięki temu możemy skutecznie realizowac misję niesienia pomocy i uśmiechu potrzebującym. 

Obecnie pracujemy nie tylko przy łóżkach chorych dzieci, ale nadal realizujemy spotkania przez Noskową E-linię. To szczególnie ważne dla dzieci, do których z powodu COVID-19, wciąż nie możemy dotrzeć bezpośrednio. Występowaliśmy też dla dzieci bezpośrednio przed oknami ich szpitalnych sal, by w ten sposób dodać im otuchy, rozbawić i odmienić smutną
codzienność. 

Z całego serca dziękujemy za tę wpłatę, dzięki hojności Darczyńców Czerwone Noski mogą przynosić śmiech, którego radosny dźwięk niesie się w całej Polsce.