Ochrona dzieci i osób bezbronnych

 

Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu niesie humor i śmiech osobom potrzebującym radości. Wierzymy, że mają one uzdrawiający wpływ na samopoczucie osób w trudnych i kryzysowych chwilach, niezbędne w walce z chorobą. We wszystkich naszych programach, jakie realizujemy, na terenie wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność, staramy się tworzyć bezpieczne środowisko dla dzieci oraz bezbronnych osób dorosłych, tak aby w pełni mogli cieszyć się najwyższej jakości profesjonalną pracą naszych artystów-klownów.

Z najwyższą starannością podchodzimy do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i bezbronnym osobom dorosłym, przypisując ogromną wagę ochronie przed złym traktowaniem, znęcaniem lub jakimikolwiek innymi zdarzeniami, które mogą szkodzić ich zdrowiu i rozwojowi – zarówno w naszej organizacji, jak i u naszych partnerów zewnętrznych. Nie tolerujemy żadnych form przemocy, wykorzystywania, zaniedbywania lub naruszania prywatności i praw dziecka, jak i dorosłej osoby bezbronnej.

W tym celu Red Noses International oraz Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu wprowadziły Politykę ochrony dzieci i osób bezbronnych (PO) mając na celu zapobieganie ryzyku przemocy i nadużyć. Wszyscy pracownicy i współpracownicy bez względu na formę zatrudnienia są zobowiązani do przestrzegania tej polityki, a ponadto zobowiązują się natychmiast zgłaszać wszelkie potencjalne nadużycia i naruszenia. O zapoznanie się z Polityką oraz jej przestrzeganiem i zgłaszaniem wszelkich nadużyć prosimy również naszych partnerów.

 

Nasza Polityka Ochrony (PO) koncentruje się na:

  • zwiększaniu świadomości: wzmacnianiu umiejętności profesjonalnych klownów medycznych oraz pracowników fundacji niezbędnych do rozpoznawania oznak i zapobiegania wszelkim nadużyciom
  • zapobieganiu: wzmocnieniu zdolności oraz umiejętności wykorzystania narzędzi i mechanizmów zapobiegania nadużyciom
  • sygnalizowaniu:  zgłoszeniu i dokładnym ocenieniu każdej sprawy dotyczącej bezpieczeństwa oraz ewentualnego nadużycia, włączając w te działania między innymi regularne szkolenie personelu
  •  działaniu: użyciu mechanizmów pozwalających na podjęcie konkretnych, natychmiastowych działań.

 

Jeżeli byłeś świadkiem zdarzenia, które miało znamiona jakiekolwiek formy nadużycia wobec dziecka lub dorosłej osoby bezbronnej, możesz zgłosić to dzwoniąc lub pisząc do nas:

Tel. 799 139 690

E-mail: bezpieczenstwo@czerwonenoski.pl

abaton-monitoring