Czerwone Noski przynoszą radość seniorom razem z Fundacją TV Puls „Pod Dębem”

20.listopada 2019

Czerwone Noski przynoszą radość seniorom razem z Fundacją TV Puls „Pod Dębem”

Nietypowa akcja społeczna Fundacji TV Puls „Pod Dębem” i Fundacji Czerwone Noski! Organizacje zachęcają do wspierania inicjatywy na rzecz starszych mieszkańców domów pomocy społecznej. Zobacz spot promujący akcję na kanale TV Puls i PULS 2.

Dla osób starszych rodzina jest często najważniejszym źródłem kontaktów społecznych. Jednak współczesny model życia nie zawsze gwarantuje seniorom możliwość mieszkania z osobami najbliższymi, czy utrzymywania z nimi regularnego kontaktu. Może to prowadzić do poczucia osamotnienia lub wykluczenia z życia społecznego.

– Potrzeba kontaktu z drugą osobą jest wpisana w naturę każdego z nas, a codzienność bez ludzi,
z którymi łączą nas emocjonalne więzi, bywa trudna. Jesteśmy pełni uznania dla wysiłku, jaki każdego dnia personel domów pomocy społecznej wkłada w aktywizację i poprawę nastroju mieszkańców. Postanowiliśmy, że my również zrobimy coś w tym kierunku – mówi Erin Dąbska, Prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”.

W ramach wspólnej inicjatywy, artyści-klowni z Czerwonych Nosków odwiedzą domy pomocy społecznej, z którymi współpracuje Fundacja TV Puls „Pod Dębem”. Wśród ich mieszkańców poprowadzą terapię opartą na śmiechu oraz improwizowanym humorze z elementami teatru i muzyki.

– Praca z osobami w podeszłym wieku to dla naszych artystów-klownów szczególne wyzwanie, które przynosi nam ogromną satysfakcję. Artyści tworzą wyjątkową nić porozumienia z podopiecznymi domów pomocy społecznej – ich wizyta to spotkanie radości i optymizmu klowna z mądrością
i doświadczeniem seniorki lub seniora – podkreśla Marcin Dudek, Dyrektor Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu.

Akcja ma zwrócić także uwagę na problem samotności starszych osób, mieszkających w domach pomocy społecznej. Służy temu zrealizowany przez Fundację TV Puls „Pod Dębem” spot z udziałem artystów-klownów z Czerwonych Nosków, który można oglądać w TV Puls i PULS 2. Zebrane
w ramach akcji środki będą przeznaczone na organizację kolejnych wizyt artystów-klownów
w domach pomocy społecznej.

Chciałbym, aby odwiedziny artystów stały się regularne, ponieważ widzimy, że wspólnie z Fundacją „Pod Dębem” możemy wnieść pozytywną energię w życie mieszkańców domów pomocy społecznej. Seniorzy zaczynają żyć wizytą klownów już na długo przed nią – to spotkanie zmienia znaną im codzienność, staje się po prostu wydarzeniem w ich życiu ­– podsumowuje Marcin Dudek.

Obie organizacje już w ubiegłym roku podjęły pierwsze działania na rzecz poprawy samopoczucia osób starszych w warszawskich placówkach. Fundacja TV Puls „Pod Dębem” zorganizowała dogoterapię
w Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków, a Fundacja Czerwone Noski, w ramach programu „Uśmiech nie zna wieku”, odwiedzała pacjentów Oddziału Geriatryczno-Internistycznego w Szpitalu Wolskim. Zdaniem personelu obydwu tych placówek, prowadzone działania przyczyniły się do poprawy stanu emocjonalnego seniorów, a także wpłynęły pozytywnie na opiekunów i zespół medyczny.

abaton-monitoring